Avdelingledere

Fulltid
Søknadsfrist: 07/07/2022

Helgeland Museum søker to avdelingsledere i hhv. Mo i Rana og Vefsn

 

For å søke eller ønsker mer informasjon om avdelingsleder i Mo i Rana følger du denne lenken.

Søknadsfrist:
29. juli 2022

For å søke eller ønsker mer informasjon om avdelingsleder til Vefsn følger du denne lenken.

Søknadsfrist:
7. juli 2022

 

Arbeidsoppgaver

  • Fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen
  • Formidling til lokalmiljø, skole og reiseliv
  • Planlegging og videreutvikling av museets virksomhet
  • Utvikling og drift av naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger, kunnskapsoppbygging og dokumentasjonsarbeid
  • Sørge for tilsyn og drift av museumsanleggene i avdelingen
  • Bidra i samarbeidsprosjekter med øvrige avdelinger
  • Lokale og regionale samarbeidstiltak

Ansvarsområde kan endres i takt med utviklingen og endringer i organisasjonen.

Vi tilbyr

  • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Helgeland Museum har tariffavtale gjennom Virke.
  • Pensjonsordning, i KLP.
  • Tilgang til arrangement og festivaler i regi av Helgeland Museum.

 

Spørsmål om stillingene

direktør Janicke Kernland, jake@helmus.no, tlf. 46921301
org. og personalleder Tone Larsen, tola@helmus.no, tlf 48219234

 

Om oss

Velkommen til oss i Helgeland Museum. Våre 18 avdelinger strekker seg fra Bindal i sør til Rødøy i nord. Her er vi i smørøyet mellom fjell, nasjonalparker og den vakre Helgelandskysten.

Rana Museum er lokalisert ved sjøfronten i MOment-bygget i sammen med Vitensenter Nordland. Vi er både et naturhistorisk og kulturhistorisk museum med stort forsknings- og formidlingspotensiale.

Rana museum har 8 ansatte.

Avdelingen Vefsn ligger i Mosjøen og den historiske Sjøgata, Nord-Norges eldste trehusbebyggelse. I tillegg kommer bygdetun, magasin, fotoavdeling og verksted.

Vefsn museum har 5 ansatte.