Daglig leder

Fulltid
Søknadsfrist: 01/08/2022
Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA) søker ny daglig leder

Vil du lede arbeidet med å ruste landets kulturarrangører for et samfunn i endring?

Gode kulturopplevelser trenger gode arrangører. Norske Kulturarrangører søker en daglig leder til å videreføre og utvikle organisasjonens viktige arbeid for kulturarrangørene, og med det for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

For å lykkes i dette arbeidet må den nye lederen ha store visjoner og høye ambisjoner for organisasjonen og arrangørfeltets langsiktige utvikling i en større samfunnskontekst. Landets kulturarrangører er en mangfoldig gruppering av frivillige organisasjoner, kommersielle foretak og offentlige aktører, som hver eneste dag sørger for møteplasser som øker livskvalitet, skaper felleskap og gir mestring for de som deltar – og i tillegg bidrar til økt bostedsattraktivitet og betydelig økonomisk verdiskaping lokalt og nasjonalt. Den nye lederen må ha en sterk bevissthet om kulturarrangørenes posisjon og samfunnsrolle, og forstå viktigheten av å jobbe for rammevilkår, mangfold og bærekraft.

Som organisasjonens synlige ansikt utad og ansvarlig for den daglige driften, må lederen ha solid kunnskap om kulturfeltet, interessepolitikk, økonomi, personalledelse og strategisk organisasjonsutvikling. Samtidig er det nødvendig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være stødig, modig, lyttende og samlende, for å jobbe med et nettverk både i kulturfelt, forvaltning, politikk og medier.

Daglig leder rapporterer til styret i Norske Kulturarrangører. Stillingen er et åremål på fem år.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende lederstilling i en organisasjon med svært bred nasjonal kontaktflate, og et sterkt fagmiljø på kontoret sentralt i Oslo sentrum. Norske Kulturarrangører samlokaliseres i høst med Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025.