Dekan – Kunst og Håndverk

Fulltid
Søknadsfrist: 20/02/2023

Dekan ved avdeling Kunst og Håndverk

Vi søker en dekan med høy kompetanse innen avdelingens fagområder, som kan videreutvikle virksomheten i henhold til de strategier som er trukket opp av avdelingen og Kunsthøgskolen. Dekan samarbeider med øvrige dekaner, rektorat og direktør om Kunsthøgskolens utvikling.

Stilingen er en åremålsstilling over fire år, og er ledig fra 15.08.23.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter, herunder:

 • Ansvar for høy kvalitet og kvalitetsutvikling i utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved avdelingen
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivaretakelse av lovbestemt medbestemmelse
 • Ressursdisponering, faglige prioriteringer og budsjettansvar
 • Representere avdelingen utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet
 • Bidra til at Kunsthøgskolen når sine strategiske mål både på avdelingsnivå og på institusjonsnivå

Dekan rapporterer til rektor og direktør, og skal sikre implementering av og informasjon om beslutninger fattet av rektor og direktør.

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert førstestillingskompetanse basert på utøvende eller skapende kunstnerisk virksomhet, eller doktorgrad innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Ledererfaring og erfaring med personalledelse
 • Erfaring med administrasjon og økonomistyring
 • Et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt med relevans for avdelingens fagområder
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Har du ledererfaring fra universitets- og høgskolesektoren, er dette en fordel. Sentrale personlige egenskaper vil være å vise gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som ansettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud

Stillingen lønnes etter statens regulativ som dekan, stillingskode 1474, årslønn kr 965 000 – 1 024 200. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen, kan rektor Markus Degerman kontaktes på tlf: 93004322 og direktør Kristel Jæger Skorge på tlf. 957 45 670

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål), kan HR@khio.no kontaktes.

Generelle krav

Den som ansettes må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jfr. offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens styre er ansettelsesmyndighet.

Søknad

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem JobbNorge.

CV, attester, vitnemål og bekreftelser skal følge som vedlegg til søknaden.

 

Om Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innen disse hovedområdene. Kunsthøgskolen tilbyr også en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det faglige miljøet er aktivt i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdelingen har tre studieprogram, rundt 30 fagansatte og ca. 60 studenter.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på:

Kunst og håndverk – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger.