Høyskolen Kristiania søker dekan

Fulltid
Søknadsfrist: 04/08/2024
Høyskolen Kristiania søker dekan

Med tradisjon for forandring

Høyskolen Kristiania skal bli Norges første ideelle arbeidslivsuniversitet, og representerer en stor bredde av utdannings- og forskningsmiljøer. Som en av landets mest ambisiøse utdanningsinstitusjoner innen kunst, design og media er Høyskolen Kristiania kjent for sitt kreative miljø og innovative tilnærming til undervisning og forskning. Nå søker de en dekan til School of Arts, Design and Media som sammen med et dedikert og kompetent fagmiljø skal videreutvikle Høyskolen Kristianias akademiske tilbud og styrke posisjonen som en ledende utdanningsinstitusjon.

Som dekan har du det faglige og administrative ansvaret for avdelingen. Dette inkluderer ansvar for kvalitet og utvikling i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, samt forskning og formidling. Som leder av avdelingen skal du sikre effektiv ressursdisponering og budsjettstyring. Videre vil du representere avdelingen utad, utvikle samarbeid med relevante aktører, og bidra til at Kristiania når sine strategiske mål både på avdelingsnivå og institusjonsnivå.

Vi søker en visjonær og samlende leder med fagkompetanse innenfor et av avdelingens områder. Du har solid erfaring fra undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg innehar du et akademisk og arbeidslivsrettet nettverk, gjerne også internasjonalt. Førstekompetanse, fortrinnsvis professorkompetanse, er ønskelig. Som leder motiveres du av å bygge samhandlingskultur og gode lærings- og forskningsarenaer.

Dekanen rapporterer til rektor, og er en del av Høyskolen Kristianias ledergruppe. Stillingen er en åremålsstilling på fire år med mulighet for forlengelse. Høyskolen Kristiania tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Renée Davadi, tlf. 988 94 662, Mona Wille, tlf. 402 15 106 eller Elise Caspara Nilsson, tlf. 991 07 032. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknader vil bli behandlet fra og med uke 32.

Om virksomheten:

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Arts, Design and Media er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk, det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Avdelingen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og videreutvikler stadig studieprogramporteføljen. Avdelingen er delt i 4 institutter.