Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt

Fulltid
Søknadsfrist: 25/04/2024
Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt er en unik og høyt respektert institusjon som er kjent over hele verden. Nobelinstituttet søker nå ny direktør som skal overta rollen fra 1. januar 2025, når dagens direktør Olav Njølstad går av med pensjon.

Som direktør og Nobelinstituttets fremste representant vil du:

  • lede det faglige utredningsarbeidet og fungere som sekretær for Nobelkomiteen i dens arbeid med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris
  • være ansvarlig for instituttets mange arrangementer under Nobeluken i desember
  • lede det faglige, økonomiske og administrative arbeidet ved instituttet, og sikre at alle enheter fungerer godt sammen

Organisasjonen søker etter en trygg leder på høyt akademisk nivå med svært god kunnskap om internasjonale forhold. Du er visjonær, har utpregede samarbeidsevner, trives i front og bidrar til å videreutvikle og styrke instituttets posisjon. Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er avgjørende.

Nobelinstituttet er en liten organisasjon med store og varierte oppgaver. For å lykkes er instituttet avhengig av god lagånd og et arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt og tillit. Instituttets øverste leder må kunne forstå og vise respekt for instituttets kulturelle og historiske arv.

Rollen som direktør er en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse. Til rollen følger medlemskap i Statens Pensjonskasse og lønn etter avtale. Som direktør vil du også lede/delta i styrer og komiteer innenfor det norsk-svenske Nobelsystemet.

Dersom du har visjonene og kompetansen som kreves for å være instituttets fremste representant, både nasjonalt og internasjonalt, ønsker vi å høre fra deg. Ta kontakt med Visindi ved Mona Wille på tlf. 402 15 106, Christian Heiberg på tlf. 992 98 574, Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611, eller Are G. Lien på tlf. 412 37 158. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 25. april 2024.

Om virksomheten: 

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med det formål å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Instituttet ledes av direktør, har 9 dyktige medarbeidere, og holder til i en historisk bygning i Oslo sentrum. Med kontorer, møterom, festsal og bibliotek, er instituttet hjertet av arrangementene knyttet til fredsprisutdelingen i Oslo. Her arrangeres også møter, foredrag og Nobelsymposier, der internasjonale akademikere, fagfolk og beslutningstakere diskuterer temaer knyttet til fred og konflikt.