Direktør

Fulltid
Søknadsfrist: 21/04/2023
Direktør
                                                                                               Foto: Iwan Baan

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design søker direktør

 

Om stillingen

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum og har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Én million publikummere har allerede besøkt det nye Nasjonalmuseet etter åpningen i fjor sommer. Sittende direktørs åremål går ut 1. juni 2023 og museet søker nå hennes etterfølger, som skal fortsette arbeidet med å gjøre kunsten tilgjengelig for alle og videreutvikle Oslo og Norge som destinasjon for kunst- og kulturopplevelser.

Direktøren skal videreutvikle museet og dets ambisjoner for publikumsarbeid, utstillinger, forskning og egeninntjening. Nasjonalmuseet skal være en drivkraft for kunstmuseene og en tydelig stemme i kulturlivet, samt en attraktiv samarbeidspartner og utstillingsarena nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter kandidater som kan vise til solide lederresultater fra kultursektoren, fortrinnsvis i komplekse organisasjoner. Den nye direktøren skal ha sterk faglig kompetanse som er relevant for Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse.

Ved spørsmål, ta kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, eller Tonje Støver Knutsen, tlf. 477 10 611. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 21. april 2023.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Nasjonalmuseet er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

Om virksomheten

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk offentlig museum etablert som en stiftelse i 2003 gjennom sammenslåingen av museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseet har ca. 350 ansatte som i juni 2022 flyttet inn i nytt og moderne bygg på 54 600 kvadratmeter i Oslo.