Fagdirektør / seniorrådgiver

Fulltid
Søknadsfrist: 28/08/2022
Fagdirektør / seniorrådgiver

Vi trenger fagdirektør/seniorrådgiver- innen feltet menneskerettigheter (1-2 stillinger)

Norad søker nå 1-2 seniorrådgiver/fagdirektør i seksjon for menneskerettigheter, ved Avdeling for velferd og menneskerettigheter. Seksjonen har ansvar for strategisk forvaltning av norske bistandsmidler til målrettet og integrert innsats for å styrke menneskerettigheter og demokrati gjennom multilaterale og sivilsamfunnsorganisasjoner. I tillegg har seksjonen ansvar for faglig utvikling og rådgivning på menneskerettighetsområdet.

Vi ser etter deg som har faglig relevant arbeidserfaring og solid kunnskap om menneskerettigheter og utviklingsspørsmål. Du må ha gode strategiske og analytiske evner og stort engasjement for å videreutvikle en menneskerettighetsbasert tilnærming til utvikling som et gjennomgående prinsipp i utviklingssamarbeidet. Gjennom disse stillingene vil du kunne bidra til å styrke og videreutvikle et sentralt område i norsk utviklingssamarbeid, og arbeide strategisk for å oppnå resultater i samarbeid med Norads partnere og med interne og eksterne fagmiljøer.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig vurdering og oppfølging av utviklingsprogrammer og -prosjekter, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Fag- og kunnskapsutvikling, oppdrag og leveranser innenfor seksjonens ansvarsområder, faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og ambassader, inkludert faglige innspill til styrearbeid
 • Styrket bruk av kunnskap, analyse og dialog med partnere
 • Bidra til å legge til rette for innovasjon, nytenkning og nye partnerskap som bidrar til at ingen utelates fra utvikling
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver, som rapporter og resultatformidling
 • Representere Norad i ulike fora i Norge og internasjonalt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

For stilling som fagdirektør vil følgende arbeidsoppgaver også kunne påregnes:

 • Ta ansvar og egne initiativ for å drive fagfeltet fremover, i og utenfor Norad
 • Utviklings- og strategisk rettede oppgaver på fagområdet
 • Deltakelse og/eller ledelse av relevante prosesser og prosjekter
 • Utvikle og vedlikeholde deltakelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå innenfor relevant fagområde. Lang relevant arbeidserfaring kan veie opp for krav om utdanning
 • God faglig innsikt i menneskerettighetsbasert utvikling og prinsippet om at ingen skal utelates, samt i enhetens tematiske ansvarsområder (omfatter, men ikke begrenset til: demokrati; ytringsfrihet; rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse; barn og unges rettigheter; anstendig arbeid)
 • God kjennskap til det multilaterale systemet og finansieringsmodeller og/eller sivilsamfunnsaktører
 • Bred erfaring med koordinering, samhandling og rådgivning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Erfaring med tilskuddsforvaltning er ønskelig
 • Erfaring fra bistandsarbeid i utviklingsland tillegges vekt
 • Dokumentert interesse og erfaring for kunnskapsformidling i ulike kanaler tillegges vekt

For stilling som fagdirektør vil følgende kvalifikasjoner også vektlegges:

 • Minimum ti års relevant erfaring innenfor fagfeltet
 • Dokumenterte analytiske evner og strategisk blikk
 • Stor grad av selvstendighet
 • Erfaring fra representasjon på høyt nivå innenfor fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Du har analytiske evner, faglig integritet og et stort engasjement for menneskerettigheter
 • Du bidrar med leveranser av høy kvalitet
 • Du har evne og vilje til å etablere gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt, samt til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Du er glad i å kommunisere og inspirere til samarbeid på tvers
 • Du evner å tilegne deg, systematisere og formidle kunnskap i internasjonale og nasjonale miljø, samt bygge relasjoner og representere Norad på en god måte
 • Du har stor arbeidskapasitet, er effektiv og fleksibel, og med god gjennomføringsevne
 • Du bidrar til et trygt, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen utviklingssamarbeidet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å bidra til å forme seksjonens arbeid og arbeidsform
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger, og godt samarbeid på tvers
 • En god kantine, fine treningsfasiliteter, garderobe og sykkelgarasje
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Inkluderende arbeidslivsordning (IA-virksomhet).

Utlysningen tar høyde for en fast tilsetting, med mulighet for ytterligere en tilsetting i samme prosess. Stillingene lønnes enten som seniorrådgiver i kode 1364 i lønnsspenn 60 – 80 (kr 553 500 – 839 900), eller som fagdirektør i kode 1538, lønnstrinn 70 – 88 (kr 661 400 – kr 1 047 600). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Søker bes oppgi hvilken av stillingene søknaden gjelder.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Hvis du har spørsmål om stillingen du ønsker å kontakte oss om på mail eller på telefon, kan du gjøre dette når søknadsfristen nærmer seg (pga ferieavvikling).

Kontaktinfo:

Underdirektør
Gørild Dagmar Mathisen
404 89 959

Seniorrådgiver ved seksjon for mennesker og kompetanse
Kjell Arne Klingen
472 60 804

 

Om arbeidsgiver

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030.