Formidlingssjef

Fulltid
Søknadsfrist: 16/10/2022

Vil du lede NTNUs viktigste arena for formidling mot publikum?

Synes du forskningsformidling er spennende? Motiveres du av å skape innhold som vekker entusiasme og samfunnsengasjement? Trigges du av tanken på å omforme museet til Norges største universitet til en publikumsmagnet? Da er du den vi søker!

NTNU Vitenskapsmuseet er et kultur- og naturhistorisk museum som har røtter tilbake til 1760, og er dermed Norges eldste eksisterende vitenskapelige institusjon. Museet inkluderer Institutt for naturhistorie, Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Nasjonallaboratoriene for datering, i tillegg til Utstillings- og publikumsseksjonen. Som formidlingssjef har du et overordnet ansvar for publikumsvirksomheten ved museet. Du er del av museets ledergruppe, og rapporterer til museumsdirektøren.

Vi har svært ambisiøse mål for vår publikumsvirksomhet, og er på jakt etter deg som vet hvordan publikumsutvikling kan brukes som strategisk virkemiddel for å nå disse målene. Vi ser etter deg som har et stort samfunnsengasjement og brenner for formidling. Du er strukturert, har sterk gjennomføringsevne, er god på relasjonsbygging og en dyktig teamleder. Bred erfaring med utstillings- og arrangementsvirksomhet er en betydelig fordel.

Hos oss får du mulighet åpne opp museets fantastiske verden for besøkende, og skape opplevelser som har kraft til å påvirke.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av utstillings- og arrangementsvirksomhet
 • Publikumsutvikling
 • Utvikle kontaktflaten mot NTNUs miljøer
 • Budsjett og personalansvar for Utstillings- og publikumsseksjonen (UPS)

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdannelse på master-nivå
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Solid erfaring fra personalledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred erfaring med utstillings- og arrangementsvirksomhet er en betydelig fordel
 • Bred erfaring med strategisk arbeid
 • God digital forståelse og erfaring med bruk av digitale kommunikasjonsverktøy
 • Forståelse for og kjennskap til kommunikasjonsfaget
 • Gode samarbeidsegenskaper og en dyktig teamleder
 • God til å bygge nettverk og relasjoner
 • God økonomisk forståelse

Personlige egenskaper

 • Sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å inspirere
 • Samfunnsengasjert
 • Strukturert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seksjonssjef kode 1211 vil du normalt lønnes fra brutto kr 800.000 – 900.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Man må ta høyde for at det kan skje justeringer av arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

 

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med museumsdirektør Hans Stenøien, e-post stenoien@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik, e-post: christen.torvik@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

Søknadsfrist: 16.10.2022

 

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Utstillings- og publikumsseksjonen

Vi tilbyr utstillinger og møteplasser mellom publikum og forskning, med Kalvskinnet som knutepunkt. Seksjonen utvikler også arenaer sammen med de andre enhetene ved museet og NTNU for øvrig — der publikum lokalt og regionalt møter vitenskap og teknologi på en samfunnsengasjerende og nyskapende måte. Utstillings- og publikumsseksjonen er en seksjon ved NTNU Vitenskapsmuseet.