Rådgiver og nettverkskordinator – visuell kunst

Fulltid
Søknadsfrist: 17/03/2024
Rådgiver og nettverkskordinator – visuell kunst

Vil du bidra til å sikre kontinuitet og utvikling for kunst og kulturfeltet i Nordland? Vi søker etter en rådgiver til en 100% fast stilling med spesielt ansvar for det profesjonelle visuelle kunstfeltet i fylket. I denne stillingen vil du være en del av et engasjert team på seks hvor fag- og politisk samhandling står i fokus.

Er du etterrettelig og strukturert, med hjerte for kunst og kultur? Da håper vi å se din søknad hos oss. Vi ser etter deg som evner å tenke helhetlig, samtidig som du har et godt øye for detaljer. Her har du en sjanse til å sørge for gode forbindelser mellom regional politikk og vilkårene for kulturfeltet, og ta del i utformingen av langsiktige ambisjoner for kunst og kultur i Nordland.

I Nordland fylkeskommune står verdiene åpenhet, tillit og lojalitet sentralt. Vi er opptatte av at våre tjenester skal holde høy kvalitet, samt være troverdige i alle våre virksomheter.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Kunst og kulturforvaltning, tilskuddsbehandling, faglig oppfølging og saksbehandling innenfor et utvidet kulturfelt.
 • Fag- og koordinerende ansvar innenfor visuell kunst.
 • Tilskuddsforvaltning av fylkeskommunale virkemidler for det profesjonelle kunst og kulturfeltet.
 • Drive fylkeskommunens arbeid innenfor Artist in Residence og nettverksbygging innenfor området.
 • Oppfølging og veiledning av det institusjonelle og frie feltet innenfor visuell kunst.
 • Oppfølging av fylkeskommunens portefølje innen visuell kunst i Den nordnorske kulturavtalen.
 • Oppfølging og utvikling av Skulpturlandskap Nordland i samarbeid med kommunene i Nordland.
 • Bidra til fylkeskommunens arbeid med kunst i offentlige rom.
 • Bidra til arbeidet med oppfølging av fylkeskommunens egen kunstsamling.
 • Prosjektportefølje, herunder også starte opp og drive prosjekter for oppfyllelse av vedtatte planer og strategier.
 • Taleskriving og bidra inn i fylkeskommunens arbeid rundt årlige konferanser.
 • Bidra til utvikling av fagfeltet med fokus på å effektivisere rutiner, samarbeide med interne/eksterne og bruk av digitale løsninger.

Utdanning og erfaring:

 • Kulturfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Bred erfaring fra/med det profesjonelle kulturfeltet.
 • Forståelse og kjennskap til offentlig forvaltning og samhandling opp mot et profesjonelt kulturfelt.
 • Erfaring fra prosess, prosjektledelse og utviklingsarbeid vil være en fordel, men ikke et krav.

Din stillingstittel kan bli regulert utfra høyeste fullførte utdanning.

Vi søker deg som:

 • har visjoner og mot til å gå nye veier og er åpen, engasjert og modig
 • er systematisk og strukturert
 • har gjennomføringskraft og evner å arbeide målrettet og strategisk
 • trives med å ha ansvar for å gjennomføre parallelle prosjekter og oppgaver
 • er selvstendig, samtidig som du er en lagspiller og liker å samarbeide med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ser etter en medarbeider som vil komplementere teamet både faglig og som person.

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom ⁠vår hjemmeside.

Vi ønsker deg velkommen som søker!