Regiondirektør Midt-Norge

Fulltid
Søknadsfrist: 16/01/2023

Vil du lede et viktig arbeid for barn og unge, med store muligheter til påvirkning og utvikling?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søker regiondirektør Midt-Norge

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir og Bufetat har som mål å styrke barn, unge og familier, og vi har blant annet ansvar for det statlige barnevernet og familievernet. I tillegg er vi fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering.
Som regiondirektør i Bufetat vil du lede utviklingen og driften av viktige tjenester til barn og familier som står i utfordrende situasjoner. Bufetats regioner driver barnevernsinstitusjonstilbudet i regionen, fosterhjemstjenesten, familievernkontor og en rekke tjenester mot kommunene. Du vil få bruke kunnskapen din innen ledelse, strategi og styring for å gjøre tjenestene best mulig, og du får omsette mål til gode løsninger i praksis.

Det vil si at du, sammen med ledergruppen din, må kunne lage og holde et budsjett, rapportere og drive økonomistyring. Du må også kunne være i stand til å bruke kunnskap, fakta og prognoser til å se framover og utvikle tjenestene slik at vi kan gi barn, unge og familier det riktige tilbudet til riktig tid. Du må dessuten kunne få det beste ut av de menneskene du har rundt deg slik at vi alle står samlet om samfunnsoppdraget.

Region Midt-Norge er en av fem regioner i Bufetat og dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Du vil samarbeide tett med Bufdir og de andre regionene slik at vi kan gi gode og likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet man bor. Du må derfor kunne løfte blikket og se hva som er best ikke bare for regionen din, men også for hele landet. Du vil bli en del av den overordnede ledergruppen i Bufetat og vil rapportere til direktøren for Bufdir.

Hvem er vi ute etter?

Bufdir og Bufetat har høye ambisjoner og et viktig samfunnsoppdrag. For å lede regionen i å nå målene vi har satt oss, ser vi etter en trygg leder som er god til å skape resultater i samhandling med andre. Du har både strategisk og operativ ledererfaring, god systemforståelse og klarer å se en sak fra flere sider. Samtidig er du tydelig og kan sette retning.

I tillegg må du ha:

  • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
  • Erfaring med kunnskapsbasert utvikling av tjenester og tjenesteproduksjon

Solid ledererfaring fra offentlig virksomhet. God samfunnspolitisk oversikt og god vurderingsevne. Innsikt i og solid erfaring fra ansvar for statlige plan- og budsjettprosesser. Erfaring fra personalansvar og partssamarbeid i henhold til avtaler mellom partene i arbeidslivet.

I tillegg er det en fordel om du er bekvem med å håndtere media og har evne til å håndtere akutte situasjoner.

Hva får du hos oss?

Du får muligheten til å videreutvikle regionens rolle og bidra til at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud. Du, ledergruppen din og resten av oss sitter i åpent landskap i nytt bygg i Trondheim sentrum.

Årslønnen avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom kr 1 100 000 – 1 350 000. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i Staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer gunstige boliglån, en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Høres dette ut som noe for deg?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90892522. Divisjonsdirektør organisasjon, Jan Kato Fremstad, tlf. 971 71 957 kan evt. kontaktes for ytterligere informasjon.

 

Om Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir)

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten.

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.

Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger.