Rektor

Fulltid
Søknadsfrist: 04/03/2024
Rektor

 

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber ca. 9 000 ansatte og 43 400 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Vi søker etter en fremtidsrettet og samlende rektor for Norges største universitet.

Om stillingen

Vil du påvirke utviklingen av norsk utdanning og forskning og lede Norges største universitet inn i fremtiden? NTNU søker etter en samlende og fremtidsrettet rektor med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper.

Som rektor skal du lede og utvikle en svært kompetent organisasjon og du vil være universitetets ansikt utad. Som institusjonens toppleder har du overordnet ansvar for all virksomhet, samtidig som du får en unik mulighet til å forme mennesker og samfunn for fremtiden.

NTNU sin visjon er «kunnskap for en bedre verden». Visjonen innebærer mål om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunstnerisk virksomhet, formidling, innovasjon og nyskaping er sentrale for virksomheten og skal videreutvikles på høyt nivå.

Som rektor skal du være en tydelig stemme og fremme NTNU og sektoren sine interesser. Du vil være en viktig pådriver for strategiske satsinger og samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, og du følger opp universitetets mål i tråd med virksomhetens verdier og samfunnsoppdrag.

Du leder an i arbeidet for at NTNU videreutvikler sin posisjon som et foretrukket og proaktivt breddeuniversitet med høy faglig standard. Du har god forståelse for universitetets særpreg og betydningen av akademisk frihet.

Som universitetets leder støtter du opp om arbeidet for en utviklingsorientert organisasjon med et trygt og inkluderende arbeidsmiljø i kombinasjon med stor takhøyde og medvirkning.

For mer informasjon om rektors roller og ansvarsområder se NTNUs styringsreglement og delegasjonsreglement.

NTNU har campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hovedarbeidssted er i Trondheim.

Kvalifikasjonskrav

 • Velrenommert og høy vitenskapelig kompetanse som professor
 • Gode resultater fra ledelse av større kunnskapsorganisasjoner i UH-sektoren
 • God organisasjonsforståelse og kompetanse til å lede utviklingen av både forskning og utdanning
 • Evne til å tilrettelegge for at de administrative og tekniske tjenestene er tilpasset kjernevirksomheten
 • Evner å være en synlig aktør og promotere NTNU og sektoren i den offentlige debatten internasjonalt, nasjonalt og regionalt – og å være synlig ved NTNUs tre campuser
 • Erfaring fra å bygge kultur for samarbeid både tverrfaglig og geografisk i organisasjonen
 • Kunnskap om og erfaring fra likestillings- og mangfolds-arbeid
 • Meget gode språklige ferdigheter, muntlig og skriftlig, på skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft
 • Gode strategiske egenskaper med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
 • Motiverende og samlende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og dyktig relasjonsbygger med evne til å bygge tillit og nettverk internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Kunne håndtere flere komplekse problemstillinger samtidig
 • Beslutningsdyktig, tydelig og god på prioritering og delegering

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Rektor (kode 1004) ansettes på åremål med varighet tom 31.07.29. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som rektor.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i gjeldende lov- og regelverk.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Kontaktinformsjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med styreleder Remi Eriksen, tlf. 415 42 392, e-post: remi.eriksen@dnv.com eller HR- og HMS direktør Arne Kr. Hestnes, tlf. 918 97 070, e-post: arne.hestnes@ntnu.no eller Jefferson Wells v/regionssjef Anne Dordi Alseth, tlf. 92448268, epost:anne.dordi.alseth@jeffersonwells.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref. 07/24.

 Søknadsfrist: 04.03.24