Seksjonssjef

Fulltid
Søknadsfrist: 23/08/2022
Seksjonssjef

Bergen kommune søker Seksjonssjef Kunst og kulturutvikling – er det deg?

Bergen kommune – Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling

Seksjon for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgivende seksjon for politikkutforming knyttet til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, amatørkulturfeltet, kulturbygg, museum og bibliotek, samt arkivets rolle som formidler av byens kulturhistorie. Seksjonen bidrar med interne vurderinger og faglige avveininger i lys av gjeldende politiske prioriteringer og føringer. Seksjonen forvalter tilskudd på kunst- og kulturfeltet og ivaretar eierskapsoppfølging av aksjeselskap på kulturfeltet med kommunal eierandel.
Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen har som mål å være Nordens mest nyskapende kulturby. Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i. Seksjonen skal bidra til strategisk planlegging, styring og samordning av Bergen kommunes arbeid på kunst- og kulturfeltet. Seksjonen skal gjennom dette bidra til å realisere kommuneplanens visjon for fremtiden: en aktiv og attraktiv by. Seksjonen legger til rette for videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bergen kommune søker nå Seksjonssjef Kunst og kulturutvikling

Seksjonssjefen vil ha fag- og personalansvar for kompetente og faglig engasjerte medarbeidere, og skal forvalte og utvikle seksjonens portefølje sammen med disse. Seksjonen har p.t. 13 årsverk. Seksjonssjefen skal bidra til samhandling både i byrådsavdelingen og i kommunen som helhet, samt med eksterne aktører.
Stillingen rapporterer til kommunaldirektøren ved Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av strategier, meldinger og temaplaner i samarbeid med kulturaktører og kommunale byrådsavdelinger og etater. Eksempelvis: Kulturetaten, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Byarkiv.
 • Saksforberedelser
 • Ansvar for tilskuddsforvaltning på kulturfeltet
 • Oppfølging av byrådsavdelingens målstyring på kulturfeltet, inkl. oppfølging av tilskuddsmottakere og etater
 • Ansvar for risikovurderinger for strategisk måloppnåelse
 • Tilrettelegging for kommunikasjon rundt Bergen kommunes arbeid på kulturfeltet
 • Eierskapsoppfølging av kommunens aksjeselskaper innen kulturfeltet
 • Personalledelse og økonomiforvaltning

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, gjerne innenfor enten kulturfag, administrasjon, jus, samfunnsvitenskap eller offentlig forvaltning
 • God kunnskap om utviklingstrekk innenfor stillingens ansvarsområder
 • God kunnskap om politiske prosesser, parlamentarisk styresett og offentlig forvaltning
 • Erfaring med å kommunisere kulturpolitikk og kulturtilbud
 • Erfaring med oppfølging og forvaltning av tilskudd
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Interesse for relevante digitale verktøy (systemer for sak/arkiv, kvalitetsstyring, målstyring, tilskuddsbehandling, personal og økonomi)

Personlige egenskaper

 • Ambisiøs og veloverveid med evne til å være løsningsorientert mot måloppnåelse
 • Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
 • Gode samarbeidsegenskaper som stimulerer til samhandling
 • Evne til å lede og motivere selvstendige medarbeidere med høy faglig kompetanse

Vi tilbyr

 • En profesjonell organisasjon med høy faglig kompetanse
 • Moderne, aktivitetsbaserte lokaler sentralt i Bergen
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Solid og stabil arbeidsgiver

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i eget søknadsfelt. De vil i tilfelle få tilbakemelding før offentliggjøring. Les mer om relevant begrunnelse i Offentligloven § 25.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Wåge tlf. 465 48 842, Personalhuset Search & Selection.