Stipendiatstillinger

Fulltid
Søknadsfrist: 01/03/2023
Stipendiatstillinger

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) lyser ut 6 stipendiatstillinger innen ulike fagområder

 

Kort om stillingene

Ph.d.-programmet ved AHO tilbyr et tverrfaglig forskningsmiljø innen arkitektur, design, urbanisme og landskapsarkitektur. Programmet samler forskningstilnærminger fra kunst, humaniora, samfunnsvitenskap og ingeniørfag til studier av AHOs fagfelt.

Flere opplysninger og lenke til søknadsskjema finnes i den enkelte stillingen.

Ph.d-programmet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) arrangerer et informasjonsmøte på nett om AHO PhD-programmet 8. februar kl. 15:00. Se www.ahophdlive.com for mer informasjon.

 

Om AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i tre institutter, og har ca. 700 studenter og 270 ansatte.