Stipendiatstillinger

Fulltid
Søknadsfrist: 31/08/2022
Stipendiatstillinger

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 10 stipendiatstillinger ledig innen flere fagområder.

Litt om stillingene

En stipendiatstilling er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend.

Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder.

Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak, inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

En doktorgrad gir muligheter for videre arbeid med forskning og undervisning og andre interessante stillinger i privat og offentlig sektor.

 

Les mer om stipendiatstillingene:

Nærmere opplysninger og lenke til søknadsskjema finnes under den enkelte stilling.

Søknadsfrist: 31. august 2022

 

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.