Utenlandssjef / Director of International Department

Fulltid
Søknadsfrist: 20/09/2023
Utenlandssjef / Director of International Department

CARE Norge søker faglig sterk og engasjert leder til utenlandsavdelingen

CARE er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som kjemper for jenter og kvinners rettigheter og muligheter i flere av verdens fattigste land. Vi bidrar også med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.

CARE Norge ble opprettet i 1980 som en del av CARE International og har i dag arbeid i 111 land globalt. CARE Norge har prosjekter i 11 land.

Utenlandssjef / Director of International Department

Som utenlandssjef i CARE Norge blir du en del av en solid og trivelig arbeidsplass med nærmere 30 ansatte. Vi har et utviklende arbeidsmiljø, en sterk visjon og en tydelig strategi. Vi søker deg som er faglig sterk og engasjert. Du vil få stor mulighet til å påvirke innad i organisasjonen og vil spille en viktig rolle i vår påvirkning for kvinner og jenters rettigheter globalt.

Som leder for utenlandsavdelingen har du det overordnede ansvaret for organisasjonens humanitære og langsiktige programarbeid, og skal sikre gjennomføring i tråd med CARE Norges styringsdokumenter. Avdelingen jobber tett med CARE International. CARE Norge skal utvide sitt virkeområde ved at vi tar en større rolle som humanitær aktør. CARE Norge skal både øke finansiell støtte og antallet finansieringskilder.

Utenlandssjefen sitter i ledergruppen, rapporterer til Generalsekretær (GS) og har ansvar for det faglige arbeidet i avdelingen, inkludert personalansvar.

Litt om deg:

Vi ser etter deg som har solid lederkompetanse, gode samarbeidsevner og erfaring med internasjonalt utviklings- og nødhjelpsarbeid. Du har sterke organisatoriske og kommunikative evner, og er flink til å samle trådene og sørge for tydelig og god informasjon. Som person tror vi du er en sterk gjennomfører som er opptatt av å levere gode resultater. Du er en som liker å gå foran, støtte de du leder og skape tilhørighet i teamet. Du evner å tenke helhetlig og strategisk, er nysgjerrig på det som rører seg i faget og utforsker gjerne nye måter å jobbe på. Du er fleksibel og evner godt å tilpasse deg de stadige forandringene i omgivelsene, samtidig som du jobber strukturert og sikrer kvalitet i arbeidet. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, fransk kan være en fordel.

Noen av stillingens sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og videreutvikling av 11 høyt kompetente medarbeidere
 • Overordnet ansvar for strategi, finansiering, rapportering og oppfølging knytta til CARE Norges programarbeid
 • Kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere
 • Kontakt og samarbeid med CARE International om humanitær og langsiktig programinnsats, humanitær strategi og programstrategi
 • Ta del i den helhetlige styringen av CARE Norges virksomhet
 • Bidra til god organisasjonskultur i henhold til HR-strategi, og være tro mot CARE Norges verdier

Hva vi kan tilby deg:

 • En sentral lederstilling med stor grad av påvirkning og utviklingsmuligheter
 • Spennende utfordringer med tydelige mål
 • Et godt arbeidsmiljø, gode kollegaer og kontor sentralt i Oslo
 • Globalt samarbeid gjennom vårt internasjonale nettverk
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidsplass er sentralt i Oslo sentrum, i lyse, nyoppussede og funksjonelle lokaler. Noe reisevirksomhet til våre prosjekter og programmer internasjonalt må påberegnes.

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; engasjert, ansvarlig og inkluderende. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner på rekruttering, Skogstad&Co, evnt Generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen på 48082609. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad via lenke innen 20. september.