Leder for redaksjonell kulturformidling

Fulltid
Søknadsfrist: 12/04/2023
Leder for redaksjonell kulturformidling

Vil du ha redaksjonelt ansvar for Nasjonalbibliotekets formidling?

Er du en innovativ og fremtidsrettet leder med erfaring innen redaksjonell ledelse og formidlingsarbeid? Kan du lede tre av Nasjonalbibliotekets redaksjonelle områder (scene, podkast og bok- og filmutgivelser) mot nye muligheter og utfordringer?

Nasjonalbiblioteket har stadig økende formidlingsaktivitet og søker nå en erfaren leder for redaksjonell kulturformidling som kan bidra til å styrke og utvikle vårt formidlingsarbeid. Som en av Norges viktigste kulturinstitusjoner har vi en bred formidling til et allment publikum over hele landet. Dette inkluderer sceneformidling, podkaster, sosiale medier, utstillinger, utgivelser og skolebesøk. Formidlingen bygger på Nasjonalbibliotekets samling av norsk kultur- og offentlighetshistorie. Vi har som ambisjon å være den fremste møteplassen for formidling av norsk kulturhistorie, og en ledende folkeopplysningsinstitusjon.

I stillingen vil du ha ansvaret for ledelse av Nasjonalbibliotekets redaksjonelle formidling, og du vil lede medarbeidere med spisskompetanse innen scene, podkast, utgivelser, video og sosiale medier. Du vil ha personalledelse for seksjonens ti medarbeidere og ansvar for budsjettstyring. Stillingen inngår i avdelingen Kulturformidling og informasjon og rapporterer til avdelingsdirektør. Du vil delta i avdelingens ledergruppe og fungere som rådgiver for avdelingsdirektøren på relevante områder. Arbeidssted er på Solli plass i Oslo.

Om jobben

Som leder for redaksjonell kulturformidling vil du lede seksjonens tre redaksjonelle områder inn i fremtidens mulighetsrom. Stillingen innebærer følgende ansvar og oppgaver:

  • Redaksjonell ledelse og innholdsutvikling av kulturformidling gjennom scene, podkast, bok- og filmutgivelser, videoreportasjer og SoMe
  • Utvikle og styrke formidlingsarbeidet til seksjonen
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere og budsjettstyring
  • Delta i avdelingens ledergruppe og fungerer som rådgiver for avdelingsdirektøren på relevante områder

Hvem ser vi etter

Vi vil du skal lykkes og trives i rollen hos oss, og tenker at følgende erfaring og egenskaper legger til rette for dette:

  • Erfaring med redaksjonell ledelse og formidlingsarbeid
  • Erfaring med personalledelse og budsjettstyring
  • Utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav
  • Interesse for og kunnskap om norsk kultur, samfunns- og kulturhistorie
  • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert og nytenkende, som ser muligheter fremfor utfordringer. For oss er det viktig at du har god gjennomføringskraft og er strategisk. Videre er du effektiv, strukturert og god til å håndtere flere prosjekter samtidig.

Vårt løfte til deg

Vi kan love deg en spennende og interessant stilling i et kreativt miljø med høyt tempo. Du vil få jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelig og erfarne kollegaer.

Nysgjerrig på å vite mer?

Hvis du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til følgende podkast hvor nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Eline Skaar Kleven, avdelingsdirektør for kulturformidling og informasjon, deler noen tanker om hva som kreves i rollen: https://on.soundcloud.com/rsWAQ

Nærmere opplysninger om stillingen fås av våre rekrutteringsrådgivere Petter Meyer på petter@meyerhaugen.no (tlf. 959 79 054) eller Karoline Bjørndal på karoline@meyerhaugen.no (tlf. 975 12 023).

Søknadsfrist snarest og innen 12. april 2023.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

Om arbeidsgiver

Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og skal være den fremste kilden til kunnskap om Norge og norske forhold. Ved å samle inn og ta vare på kulturarven og det offentlige ordskiftet skal Nasjonalbiblioteket danne grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring og bidra til å skape identitet og tilhørighet. Samlingen fordeler seg i hele spekteret av medietyper, fra papir, film til elektroniske medier. I tillegg dekker samlingen omfattende upublisert materiale av vesentlig kulturhistorisk betydning. Samlingen skal være et vindu til fortidens offentlighet og gjøre det mulig i nåtid og framtid å forstå og fortolke samfunnet vårt i en historisk kontekst. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å øke interessen for kunnskap, historie og kulturarv ved å formidle innholdet i samlingen til et bredt, allment publikum. Gjennom arrangementer, utgivelser, podkast, videoreportasjer og utstillinger skal Nasjonalbiblioteket være en ledende kulturinstitusjon og kulturformidler i Norge. Sammen med det digitale biblioteket skal kulturformidlingen gjøre Nasjonalbiblioteket til en moderne folkeopplysningsinstitusjon. På Solli plass i Oslo kan publikum besøke bygningen fra 1914 som rommer utstillinger, arrangementer, kafé og lesesaler. I Mo i Rana sikres Nasjonalbibliotekets samling i store fjellhaller, fysisk og digitalt. Der blir også dokument basert kulturarv fra norske arkiv, museum og bibliotek digitalisert og bevart.