Rådgiver/ seniorrådgiver

Fulltid
Søknadsfrist: 28/08/2022
Rådgiver/ seniorrådgiver

Rådgiver/ Seniorrådgiver arkiv

Brenner du for arkiv og digitalisering? Nå har du sjansen til å bli med på laget i Norad. Vi jobber med å skape en fremtidsrettet arkivtjeneste med god kvalitet på dokumentasjonen vår. Nå trenger vi noen som vil være med på å forbedre både våre arbeidsprosesser og tjenester. I denne stillingen søker vi deg som har både god arkivfaglig kunnskap og teknisk forståelse. Du ser nye muligheter og ønsker å være med på å videreutvikle arkivet, faget og tjenestene våre og måten vi jobber på digitalt. Vi på seksjonen jobber på tvers av alle avdelingene i Norad og du vil samarbeidet mye med andre seksjoner internt, samt eksterne samarbeidspartnere. Arkivtjenesten skal i løpet av høsten 2022 migrere Public 360 og eArkiv fra drift hos Utenriksdepartementet og over til skytjenester.

Arkivet i Norad har 3 ansatte og er organisert under seksjon for digitalisering og dokumentasjon, i avdeling for virksomhetsstyring. Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad.

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvaltning og videreutvikling av saksarkivsystemet Public 360/eArkiv, inkludert integrasjoner
 • Digitaliseringsoppgaver inkludert utvikling, effektivisering og robotisering av arbeidsprosesser
 • Faglig rådgivning i arkivspørsmål
 • Support og rutinebeskrivelser
 • Deltakelse i prosjekter
 • Deltakelse i daglig drift og periodiske oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad i arkivvitenskap eller relevant fagkrets
 • Ønskelig med mer enn 8-års arbeidserfaring
 • Erfaring fra statlige arkiver og god kjennskap til lover, regler og retningslinjer innen feltet inkludert NOARK-systemer og standarder
 • Erfaring fra elektronisk arkiv og god kjennskap til IKT-verktøy er en forutsetning
 • God formuleringsevne i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og analytisk
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Nøyaktig, rask og selvstendig
 • Interessert i teknologi, digitalisering og automatisering

Vi tilbyr

Utfordrende og spennende oppgaver
Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
Gode muligheter for faglig utvikling
Fleksibel arbeidstid
IA bedrift

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 – 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 – 80 (kr 553 500 – 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Kontaktinfo

Seniorrådgiver ved seksjon for mennesker og kompetanse
Kjell Arne Klingen
472 60 804

Digitaliseringsdirektør
Randi Aalgard
924 48 020

 

Om arbeidsgiver

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030.

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger.