Vil du være med og videreutvikle en av Nord-Europas største kulturinstitusjoner?

Fulltid
Søknadsfrist: 15/03/2024
Vil du være med og videreutvikle en av Nord-Europas største kulturinstitusjoner?

Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag er å samle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle landets mest omfattende samling av kunst, arkitektur og design. Nå søker vi kommunikasjonsdirektør og kommersiell direktør som skal være med og videreutvikle en av Nord-Europas største kulturinstitusjoner.

 

Kommunikasjonsdirektør

Som kommunikasjonsdirektør skal du jobbe strategisk og dekke et bredt ansvarsområde. Kommunikasjonsdirektøren vil ha det overordnede ansvaret for å utvikle og gjennomføre kommunikasjons- og markedsstrategier som skal posisjonere museet videre nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom mediearbeid, digital utvikling, merkevarebygging og destinasjonsutvikling. Kommunikasjonsdirektøren skal bidra til å nå museets ambisjoner om å gjøre kunsten tilgjengelig for alle ved å reflektere samfunnet og tiden vi lever i.

 

Kommersiell direktør

Som kommersiell direktør skal du jobbe strategisk og i tett samarbeid med de andre avdelingene ved museet. Avdelingsdirektøren har ansvar for å gjennomføre inntektsbringende aktiviteter, etablere og følge opp samarbeidsavtaler innenfor avdelingens ansvarsområde, samt ivareta og videreutvikle museets vertskapsfunksjon. Den nye avdelingsdirektøren skal rapportere jevnlig på måloppnåelse innenfor besøkstall, arrangements-, billett- og medlemsinntekter, butikk og utleie.

 

Personlig egnethet vektlegges. Stillingene inngår i museets ledergruppe og rapporterer til direktør.

 

Kontakt

Ta kontakt med Visindi ved Mona Wille på tlf. 402 15 106, Mads Yngve Storvik på tlf. 900 45 079, Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611, eller Marianne Bakken på tlf. 410 91 376. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. mars.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Nasjonalmuseet er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

Om arbeidsgiveren

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk offentlig museum etablert som en stiftelse i 2003 gjennom sammenslåingen av museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseet har ca. 350 ansatte som i juni 2022 flyttet inn i nytt og moderne bygg på 54 600 kvadratmeter i Oslo.